Giá Thiết Kế

Trọn gói đ/m²
299,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

199,000

Hợp đồng thi công suất đầu tư > 10tr/m² được giảm 30% phí thiết kế
Hợp đồng thi công suất đầu tư > 12tr/m² được giảm 50% phí thiết kế
Hợp đồng thi công suất đầu tư > 15tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

 

Bảng vẽ KT, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Kiến trúc đ/m²
199,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

120,000

Thiết kế concept

Hợp đồng thi công thô & hoàn thiện suất đầu tư > 8tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

 

Bảng vẽ Kiến trúc

Kết cấu (none: cải tạo)

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Nội thất đ/m²
199,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

120,000

Thiết kế concept

Hợp đồng thi công suất đầu tư > 5tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

 

Bảng vẽ 3D nội thất

M&E

Giám sát tác giả

Thi công phần thô
2,899,000

2,899tr – 3,099tr

Bar, cafe, nhà hàng
Công trình dân dụng
Phong cách cổ điển

3,299tr – 3,499tr

Vượt nhịp 6m đến 9m
Khách sạn, cao tầng

Xi măng Holcim/Hà Tiên, thép Việt Nhật/Pomina, dây điện Caldivi,…

 

Hầm nhân hệ số 1.9

Bán hầm nhân hệ số 1.7

Mái hệ số 0.5

*Giá chưa cọc, cừ tràm

GIÁ THIẾT KẾ

Trọn gói đ/m²
299,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

199,000

Hợp đồng thi công suất đầu tư > 10tr/m² được giảm 30% phí thiết kế
Hợp đồng thi công suất đầu tư > 12tr/m² được giảm 50% phí thiết kế
Hợp đồng thi công suất đầu tư > 15tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

 

Bảng vẽ KT, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Kiến trúc đ/m²
199,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

120,000

Thiết kế concept

 

Hợp đồng thi công thô & hoàn thiện suất đầu tư > 8tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

 

Bảng vẽ Kiến trúc

Kết cấu (none: cải tạo)

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Nội thất đ/m²
199,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

120,000

Thiết kế concept

 

Hợp đồng thi công suất đầu tư > 5tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

 

Bảng vẽ 3D nội thất

M&E

Giám sát tác giả

Thi công phần thô
2,899,000

2,899tr – 3,099tr

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

3,299tr – 3,499tr

Vượt nhịp 6m đến 9m
Khách sạn, cao tầng

Xi măng Holcim/Hà Tiên, thép Việt Nhật/Pomina, dây điện Caldivi,…

Hầm nhân hệ số 1.9

Bán hầm nhân hệ số 1.7

Mái hệ số 0.5

*Giá chưa cọc, cừ tràm