Kiến trúc, nội thất & xây dựng

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành kiến trúc, nội thất và xây dựng, với hàng trăm khách hàng mỗi năm, Hồng Quang là một công ty danh tiếng và đáng tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng tư nhân và doanh nghiệp.

 

Xem tất cả

Giá Thiết Kế

Trọn gói đ/m²
299,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

199,000

Hợp đồng thi công suất đầu tư > 10tr/m² được giảm 30% phí thiết kế
Hợp đồng thi công suất đầu tư > 12tr/m² được giảm 50% phí thiết kế
Hợp đồng thi công suất đầu tư > 15tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

 

Bảng vẽ KT, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Kiến trúc đ/m²
199,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

120,000

Thiết kế concept

Hợp đồng thi công thô & hoàn thiện suất đầu tư > 8tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

 

Bảng vẽ Kiến trúc

Kết cấu (none: cải tạo)

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Nội thất đ/m²
199,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

120,000

Thiết kế concept

Hợp đồng thi công suất đầu tư > 5tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

 

Bảng vẽ 3D nội thất

M&E

Giám sát tác giả

Thi công phần thô
2,899,000

2,899tr – 3,099tr

Bar, cafe, nhà hàng
Công trình dân dụng
Phong cách cổ điển

3,299tr – 3,499tr

Vượt nhịp 6m đến 9m
Khách sạn, cao tầng

Xi măng Holcim/Hà Tiên, thép Việt Nhật/Pomina, dây điện Caldivi,…

 

Hầm nhân hệ số 1.9

Bán hầm nhân hệ số 1.7

Mái hệ số 0.5

*Giá chưa cọc, cừ tràm

GIÁ THIẾT KẾ

Trọn gói đ/m²
299,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

199,000

Hợp đồng thi công suất đầu tư > 10tr/m² được giảm 30% phí thiết kế
Hợp đồng thi công suất đầu tư > 12tr/m² được giảm 50% phí thiết kế
Hợp đồng thi công suất đầu tư > 15tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

 

Bảng vẽ KT, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Kiến trúc đ/m²
199,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

120,000

Thiết kế concept

 

Hợp đồng thi công thô & hoàn thiện suất đầu tư > 8tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

 

Bảng vẽ Kiến trúc

Kết cấu (none: cải tạo)

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Nội thất đ/m²
199,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

120,000

Thiết kế concept

 

Hợp đồng thi công suất đầu tư > 5tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

 

Bảng vẽ 3D nội thất

M&E

Giám sát tác giả

Thi công phần thô
2,899,000

2,899tr – 3,099tr

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

3,299tr – 3,499tr

Vượt nhịp 6m đến 9m
Khách sạn, cao tầng

Xi măng Holcim/Hà Tiên, thép Việt Nhật/Pomina, dây điện Caldivi,…

Hầm nhân hệ số 1.9

Bán hầm nhân hệ số 1.7

Mái hệ số 0.5

*Giá chưa cọc, cừ tràm