Nhà ở đơn lập – Hồng Quang

Phối cảnh 1

Phối cảnh 2

 

 

Phối cảnh 3

 

Phối cảnh 4

 

Phối cảnh 5

 

 

Phối cảnh 6

 

 

Phối cảnh 7

 

Phối cảnh 8

 

Phối cảnh 9

 

Phối cảnh 10

Phối cảnh 11

 

Phối cảnh 12

 

Phối cảnh 13

 

Phối cảnh 14

 

Phối cảnh 15

 

Mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *